تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ دی ۱۳۹۹ ‏۰۵:۱۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۸ دی ۱۳۹۹

نو    ‏۱۸:۲۳  مناظره، مباحثه و مجادله در قرآن‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۱۱۶ [Abd‏ (۶×)]
     
‏۱۸:۲۳ (فعلی | قبلی) +۲۱ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏کلیدواژه
     
‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) +۵۵ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏پرسش
     
‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) +۶۳ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
     
‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) +۵۸ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
     
‏۱۸:۲۱ (فعلی | قبلی) -۳۸ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۸:۲۰ (فعلی | قبلی) +۹۵۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۲۱  رده:سبأ.آیه33 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=33}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۲۱  رده:سبأ.آیه32 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=32}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۲۰  رده:سبأ.آیه31 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=31}}» ایجاد کرد
     ‏۱۸:۲۰  (سیاههٔ محافظت) [Abd‏ (۷×)]
     
‏۱۸:۲۰ Abd بحث مشارکت‌ها مناظره، مباحثه و مجادله در قرآن را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۸:۱۵ Abd بحث مشارکت‌ها انفاق در سیستم‌های اقتصادی را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۸:۱۱ Abd بحث مشارکت‌ها مدل روزی‌دهی را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۷:۵۵ Abd بحث مشارکت‌ها عبادت‌کنندگان ملائکه را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۶:۵۹ Abd بحث مشارکت‌ها ارتباط صیحه و خامدون را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۵:۵۵ Abd بحث مشارکت‌ها استدلال‌های قرآن را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۱۵:۵۰ Abd بحث مشارکت‌ها ارض مرده و زنده شدن آن را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۱۸:۱۵  انفاق در سیستم‌های اقتصادی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۹۹ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۱۵ (فعلی | قبلی) -۴۲ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) +۶۴۱ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۱۲  رده:سبأ.آیه39 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=39}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۱۲  مدل روزی‌دهی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۱۵ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۱۲ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۸:۱۱ (فعلی | قبلی) +۵۹۱ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۷:۵۷  رده:سبأ.آیه41 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=41}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۷:۵۶  رده:سبأ.آیه40 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=34|Ayah=40}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۷:۵۶  عبادت‌کنندگان ملائکه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۱۷۲ [Abd‏ (۳×)]
     
‏۱۷:۵۶ (فعلی | قبلی) +۹۰ Abd بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۷:۵۶ (فعلی | قبلی) -۲۸ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۷:۵۴ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۱۰ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۲۸  رده:نحل.آیه61 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=16|Ayah=61}}» ایجاد کرد
     ‏۱۶:۲۸  کارخانه یا بستر رشد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۸۲ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۲۸ (فعلی | قبلی) +۲۸ Abd بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۶:۲۰ (فعلی | قبلی) +۱۵۴ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏پرسش
نو    ‏۱۶:۱۴  رده:یس.آیه29 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=36|Ayah=29}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۱۱  ارتباط صیحه و خامدون‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۶۱ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۶:۱۱ (فعلی | قبلی) Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۶:۱۰ (فعلی | قبلی) +۵۶۴ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۰۰  رده:یس.آیه17 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=36|Ayah=17}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۰۰  رده:یس.آیه16 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=36|Ayah=16}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۵:۵۹  استدلال‌های قرآن‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۲۱ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۵۹ (فعلی | قبلی) -۵۴ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۱۵:۵۴ (فعلی | قبلی) +۵۷۵ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۵:۵۱  رده:یس.آیه33 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=36|Ayah=33}}» ایجاد کرد
نو    ‏۱۵:۵۱  ارض مرده و زنده شدن آن‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۳۰ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۵۱ (فعلی | قبلی) -۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۵:۵۰ (فعلی | قبلی) +۶۵۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد

‏۲۷ دی ۱۳۹۹

     ‏۲۰:۴۳  (سیاههٔ محافظت) [Abd‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۴۳ Abd بحث مشارکت‌ها ظل و زوج را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
     
‏۲۰:۲۵ Abd بحث مشارکت‌ها فلک مشحون را محافظت کرد [ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان) ‏
نو    ‏۲۰:۴۲  ظل و زوج‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۸۲۲ [Abd‏ (۳×)]
     
‏۲۰:۴۲ (فعلی | قبلی) +۵۴ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
     
‏۲۰:۴۲ (فعلی | قبلی) -۵۳ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۲۰:۴۲ (فعلی | قبلی) +۸۲۱ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۰:۲۶  رده:یس.آیه41 تفاوتتاریخچه +۲۷ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{QFrame|Surah=36|Ayah=41}}» ایجاد کرد
نو    ‏۲۰:۲۵  فلک مشحون‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۹۸۳ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۲۵ (فعلی | قبلی) Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
نو    
‏۲۰:۲۴ (فعلی | قبلی) +۹۸۰ Abd بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در :شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکد...» ایجاد کرد
     ‏۲۰:۱۷  تعامل نیازمندان و صاحبان مال و ثروت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه -۳۳ [Abd‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۱۷ (فعلی | قبلی) -۴۶ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏کلمات کلیدی
     
‏۲۰:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱۳ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏عبارت محوری
     ‏۲۰:۱۶  منحنی توانایی انسان تفاوتتاریخچه -۴۶ Abd بحث مشارکت‌ها ←‏کلمات کلیدی