آسانی حفظ قرآن

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این پژوهش، در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
ما قرآن را برای تذکّر آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
آیه 17 سوره قمر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
ما قرآن را برای تذکّر آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود!
آیه 22 سوره قمر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
آیه 32 سوره قمر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
آیه 40 سوره قمر

عبارت محوری

يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ

پرسش

با توجه به تقدم تعلیم قرآن بر خلقت انسان در آیه 2 سوره الرحمن

عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ
قرآن را تعلیم فرمود،
آیه 2 سوره الرحمن

و 4 مرتبه تکرار آسان بودن قرآن برای حفظ و یادآوری آن در آیه 17، 22، 32 و 40،آیا به معنی تفاوت متن قرآن با دیگر متون است؟
و نیز آیا نشان از بروز مادی قرآن در انسان دارد؟