ظهور آثار مرگ در بدن

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این پژوهش، در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ
پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید)؟!
آیه 83 سوره واقعه

عبارت محوری

بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ

پرسش

مرگ و جان به گلوگاه رسیدن چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
هنگام مرگ اولین و آخر رخداد زیستی چیست؟
از منظر علمی مرگ کی رخ می دهد؟
در آيه 26 سوره قيامت نيز به این موضوع با عبارتی دیگر اشاره شده است:

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ
چنین نیست (که انسان می‌پندارد! او ایمان نمی‌آورد) تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد،
آیه 26 سوره قیامه