راهنما:انواع محتوا

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صفحات این شبکه می‌توانید با توجه به دانش و تخصص خود، در ذیل آیات قرآن کریم مطالب مرتبط به آیات را طبق تقسیم‌بندی‌ای که در ادامه می‌آید وارد نمائید. اما پیش از آن به چند نکته اصلی توجه کنید.

نکات اصلی

  • آیه اصلی در اول مطلب: در همه‌ی انواع محتوا، باید آیه اصلی طبق فرمت زیر آورده شود.
{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

شماره سوره و آیه مورد نظر را با با فرمت مشخص شده وارد نمائید.

  • رده شماره آیه: همان‌طور که گفتیم هر مطلب مرتبط به یک آیه اصلی هست. بنابراین برای اینکه مطالب اصلی هر آیه، در فهرست آیات مشخص شوند باید در انتهای مطالب رده آیه اصلی مشخص گردد. بدین منظور از دستور زیر که در قالب مثالی آورده شده است، در انتهای مطلب‌ استفاده نمائید. دقت نمائید که عنوان سوره دقیقاً همان "نوشتاری" را داشته باشد که در صفحه نمایش داده می‌شود.
[[رده: اسراء.آیه12]]
  • رده موضوعی: برای اینکه مطلب مورد نظر ذیل دسته موضوعی مشخص شده قرار بگیرد باید رده موضوعی مطلب را نیز در انتهای متن تعیین کنید. برای دیدن رده‌های موضوعی مختلف این صفحه را ببینید. لطفاً بعد از انتخاب موضوع اصلی از صفحه مذکور، موضوع مطلب خود را از بین موضوعات موجود انتخاب و طبق دستور زیر رده آن را وارد کنید.
[[رده: زیست‌شناسی]]

البته توجه داشته باشید، گاهی به خاطر موضوع میان‌رشته‌ای نیاز هست چند رده وارد شود، برای این‌کار رده‌های مختلف را پشت سر هم وارد نمائید.

  • رده محتوایی: طبق تقسیم‌بندی‌ای که در ادامه می‌آید مطالب در چهار دسته‌ی اصلی محتوایی تقسیم می‌شوند. برای هر نوع محتوا یک قالب پیشنهادی وجود دارد که لطفاً با توجه به نوع مطلب‌، طبق قالب پیشنهادی مطلب را وارد نمائید. برای مثال رده پرسش را باید با این دستور وارد نمائید:
[[رده| پرسش]]

محتوای نوع اول: پرسش

در این رده پرسش‌هایی ذیل هر آیه ارائه می‌گردد.
هنگامی که پس از مطالعه تفاسیر مختلف و کتاب‌های لغت موجود در مورد آیه‌‌ای پرسشی همچنان پاسخ نداده شده وجود داشته باشد، می‌توانید مشابه صفحات این رده، پرسش خود را وارد کنید تا توسط اساتید رشته‌های مختلف مشاهده و بررسی گردد.
برای وارد کردن پرسش ابتدا آیه مورد نظر را وارد کنید. سپس قسمت اصلی آیه را مشخص نمائید و سپس به بیان پرسش خود بپردازدید. هر چقدر که شفاف‌‌تر پرسش خود را مطرح نمائید احتمال رسیدن به جواب متناسب بیشتر خواهد شد.
قالب کلی مطرح کردن پرسش به صورت زیر است:

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

ابتدا شماره سوره و آیه مورد نظر را با با فرمت مشخص شده وارد نمائید تا در ابتدای مطلب‌تان آیه مورد بحث نمایش داده شود.

=عبارت محوری=
به عبارت دیگر با قرار دادن یک علامت مساوی، عنوان مرتبه یک ساخته می‌شود و برای ساختن عنوان مرتبه دوم، دو بار باید علامت مساوی را تکرار نمائید.

قسمتی از آیه که مورد تاکید شما است را وارد نمائید.

=پرسش=

با دستور فوق عنوان اصلی ساخته می‌شود. در این قسمت به بیان شفاف پرسش مورد نظر خود بپردازدید. هر چقدر شفاف‌‌تر مطلب خود را بیان نمائید، احتمال اینکه دیگر اعضای شبکه بتوانند جواب درست‌تری به شما بدهند بیشتر خواهد شد.
برای قرار گرفتن مطلب مورد نظر در صفحه پرسش‌ها، رده پرسش را مشخص نمائید:

[[رده: پرسش]]

در انتها رده‌ی آیه اصلی را نیز با دستور زیر مشخص کنید:

[[رده: اسراء.آیه12]]

برای اینکه مطلب مورد نظر ذیل دسته موضوعی مشخص شده قرار بگیرد باید رده موضوعی مطلب را نیز در انتهای متن تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه نمائید.

[[رده: زیست‌شناسی]]

ایجاد پرسش

پس از مطالعه روش وارد کردن مطلب، با انتخاب این لینک می ‌توانید موضوع مورد نظر خود را ایجاد نمائید:
ایجاد پرسش
عبارات زیر را در صفحه خود کپی نمائید و با توجه به موضوع خود آن را تکمیل کنید.

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}
=عبارت محوری=
=پرسش=
[[رده: اسراء.آیه12]]
[[رده: پرسش]]
[[رده:فیزیک]]

محتوای نوع دوم: نکته

در این صفحه نکته‌های علمی‌ای که مرتبط به آیات هست بیان خواهد شد.

گاهی پیش می‌آید که با توجه به رشته تخصصی‌تان هنگام مطالعه آیه‌ای نکاتی در مورد یک مبحث علمی خاص به ذهنتان می‌رسد که در ابتدا خیلی دقیق ارتباط بین آن موضوع و آیه مشخص نیست. در این نوع صفحات، این فرصت را دارید که مطلب علمی مورد نظر را طبق قالب زیر وارد کنید تا دیگر متخصصین علوم مختلف آن را مطالعه نمایند و پس از بحث در مورد آن در قسمت بحث صفحه، این امکان به وجود بیاید که ایده اولیه شما تبدیل به یک پرسش یا پیشنهاده و یا در آینده‌ای نه چندان دور در قالب مقاله علمی ارائه گردد.

برای وارد کردن مطلب مورد نظر ابتدا آیه مورد نظر را وارد کنید. سپس قسمت اصلی آیه را مشخص نمائید و توضیح دهید که آن مطلب علمی به نظر شما به کدام بخش آیه به طور مستقیم مرتبط است و سپس به بیان مطلب مورد نظر خود بپردازدید. بیان مطلب مورد نظر باید به صورتی باشد که با زبانی شفاف بیان شده باشد و برای متخصصین حوزه‌های دیگر علوم هم به سادگی قابل فهم باشد.


قالب کلی مطرح کردن مطلب به صورت زیر است:

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

طبق دستور فوق، شماره سوره و آیه‌ی اصلی مورد نظر خود را وارد نمائید.

=عبارت محوری=
به عبارت دیگر با قرار دادن یک علامت مساوی، عنوان مرتبه یک ساخته می‌شود و برای ساختن عنوان مرتبه دوم، دو بار باید علامت مساوی را تکرار نمائید.

با دستور فوق عنوان اصلی ساخته می‌شود. در اینجا قسمتی از آیه که مورد تاکید شما است، را مشخص نمائید.

=بیان مطلب علمی=

با دستور فوق عنوان اصلی بعدی ساخته می‌شود. سپس با بیان مطلب مورد نظر با زبانی شفاف که برای متخصصین حوزه‌های دیگر علوم هم به سادگی قابل فهم باشد، مطلب خود را بیان نمائید. حتماً به این موضوع اشاره کنید که چرا نیاز دیدید چنین مطلبی را در کنار آیه بیاورید.
مطالب می‌توانند به دیگر اعضای شبکه کمک کند تا فهم[۱] بهتری از آیه داشته باشند و این مطلب علمی می‌تواند سرآغازی برای درک مطالب عمیق‌تری گردد.

<ref>قرار دادن منبع مورد نظر</ref> 

منابع مورد استفاده در متن را به صورت فوق وارد نمائید.

=منابع=

با قرار دادن دستور فوق و عنوان منابع، منابعی که درون متن به آنها اشاره نمودید به طور خودکار مشخص خواهند شد. البته باید دستور زیر برای ساخت خودکار منابع و پانویس، حتماً وارد شود.

{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}


برای قرار گرفتن مطلب مورد نظر در صفحه مطلب‌ها باید رده آن را مطابق فرمت زیر مشخص نمائید.

[[رده: نکته]] 

با دستور زیر رده آیه اصلی را مشخص کنید.

[[رده: اسراء.آیه12]]

برای اینکه مطلب مورد نظر ذیل دسته موضوعی مشخص شده قرار بگیرد باید رده موضوعی مطلب را نیز در انتهای متن تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه نمائید.

[[رده: زیست‌شناسی]]

ایجاد نکته

پس از مطالعه روش وارد کردن مطلب، با انتخاب این لینک می ‌توانید موضوع مورد نظر خود را ایجاد نمائید:

ایجاد نکته

عبارات زیر را در صفحه خود کپی نمائید و با توجه به موضوع خود آن را تکمیل کنید.

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}
=عبارت محوری=
=بیان مطلب علمی=
<ref>قرار دادن منبع مورد نظر-نکته</ref> 
=منابع و پانویس=
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}
[[رده: اسراء.آیه12]]
[[رده: نکته]]
[[رده: فیزیک]]

محتوای نوع سوم: پیشنهاده

در این صفحه پیشنهاده‌های (پروپزال‌های) مرتبط به هر آیه که قابلیت تبدیل شدن به مقاله را دارند، ارائه می‌گردد. برای ایجاد صفحه‌ای مشابه پیشنهاده‌های موجود لطفاً مشابه قالب زیر مطلب خود را قرار دهید.

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

ابتدا شماره سوره و آیه مورد نظر را با با فرمت مشخص شده وارد نمائید تا در ابتدای مطلب‌تان آیه مورد بحث نمایش داده شود.

=بیان ایده=
به عبارت دیگر با قرار دادن یک علامت مساوی، عنوان مرتبه یک ساخته می‌شود و برای ساختن عنوان مرتبه دوم، دو بار باید علامت مساوی را تکرار نمائید.

در این قسمت ایده مورد نظر خود را به صورت شفاف با توجه به ارتباط آیه با موضوع خاص، مطرح نمائید.

=بررسی لغوی و تفسیری=

در این قسمت نگاهی اجمالی به لغات و تفاسیر داشته باشید.

=اهداف و روش تحقیق=

در این قسمت اهداف خود و روش تحقیق را پیشنهاد بدهید.

=آیات مرتبط=

اگر آیات دیگری مرتبط به موضوع وجود دارد و به فهم و درک بهتر مطلب کمک می‌کند،آنها را در این قسمت وارد نمائید.

=سوالات تحقیق=

در این قسمت سوالات تحقیق خود را وارد نمائید.
برای وارد کردن منابع یا پانویس [۲] در متن از فرمت زیر ستفاده نمائید.

<ref>قرار دادن منبع مورد نظر</ref> 

با وارد کردن منابع و پانویس طبق فرمت فوق، به طور خودکار منایع و پانویس طبق الگوی زیر ساخته می‌شوند.

=پانویس و منابع=

با نوشتن دستور فوق منایع و پانویس ایجاد می‌شود. البته باید دستور زیر برای ساخت خودکار منابع و پانویس، حتماً وارد شود.

{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}

رده‌ی آیه اصلی را نیز با دستور زیر مشخص کنید:

[[رده: اسراء.آیه12]]

برای قرار گرفتن مطلب مورد نظر در صفحه پیشنهاده‌ها رده را طبق فرمت زیر مشخص نمائید.

[[رده: پیشنهاده]] 

برای اینکه مطلب مورد نظر ذیل دسته موضوعی مشخص شده قرار بگیرد باید رده موضوعی مطلب را نیز در انتهای متن تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه نمائید.

[[رده: زیست‌شناسی]]

ایجاد پیشنهاده

پس از مطالعه روش وارد کردن مطلب، با انتخاب این لینک می ‌توانید موضوع مورد نظر خود را ایجاد نمایید:

ایجاد پیشنهاده
عبارات زیر را در صفحه خود کپی نمائید و با توجه به موضوع خود آن را تکمیل کنید.


{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}
=عبارت محوری=
=بیان ایده=
=بررسی لغوی و تفسیری=
=اهداف و روش تحقیق=
=آیات مرتبط=
<ref>قرار دادن منبع مورد نظر-نکته</ref> 
=منابع و پانویس=
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}
[[رده: اسراء.آیه12]]
[[رده: پیشنهاده]]
[[رده: فیزیک]]

محتوای نوع چهارم: مقاله

در این صفحه مقالات مرتبط به هر آیه ارائه می‌گردد. برای ایجاد صفحه‌ای مشابه مقاله‌های موجود لطفاً مشابه قالب زیر مطلب خود را وارد کنید.

{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

ابتدا شماره سوره و آیه مورد نظر را با با فرمت مشخص شده وارد نمائید تا در ابتدای مطلب‌تان آیه مورد بحث نمایش داده شود.

=چکیده=
به عبارت دیگر با قرار دادن یک علامت مساوی، عنوان مرتبه یک ساخته می‌شود و برای ساختن عنوان مرتبه دوم، دو بار باید علامت مساوی را تکرار نمائید.

در این قسمت چکیده مقاله خود را وارد نمائید.

=مقدمه=

با دستور فوق عنوان اصلی ساخته می‌شود.در این قسمت مقدمه و سپس بدنه اصلی مقاله خود را باعناوین دلخواه وارد کنید. برای داشتن عنوان اصلی مرتبه دوم می‌توانید به صورت زیر اقدام نمائید.

==اهداف و روش تحقیق==

اهداف و روش تحقیق را وارد نمائید.

=نتبجه‌گیری=

نتیجه‌گیری مقاله خود را وارد نمائید.
برای وارد کردن منابع یا پانویس [۳] در متن از فرمت زیر ستفاده نمائید.

<ref>قرار دادن منبع مورد نظر</ref> 

با وارد کردن منابع و پانویس طبق فرمت فوق، به طور خودکار منایع و پانویس طبق الگوی زیر ساخته می‌شوند.

=پانویس و منابع=

با نوشتن دستور فوق منایع و پانویس ایجاد می‌شود. البته باید دستور زیر برای ساخت خودکار منابع و پانویس، حتماً وارد شود.

{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}

در انتها رده‌ی آیه اصلی را نیز با دستور زیر مشخص کنید:

[[رده: اسراء.آیه12]]

برای قرار گرفتن مطلب مورد نظر در صفحه مقاله‌ها رده را در انتهای مطلب خود طبق فرمت زیر وارد کنید.

[[رده: مقاله]] 

برای اینکه مطلب مورد نظر ذیل دسته موضوعی مشخص شده قرار بگیرد باید رده موضوعی مطلب را نیز در انتهای متن تعیین کنید. برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه نمائید.

[[رده: زیست‌شناسی]]

ایجاد مقاله

پس از مطالعه روش وارد کردن مطلب، با انتخاب این لینک می ‌توانید موضوع مورد نظر خود را ایجاد نمائید:

ایجاد مقاله
عبارات زیر را در صفحه خود کپی نمائید و با توجه به موضوع خود آن را تکمیل کنید.


{{QFrame|Surah=77|Ayah=27}}

=چکیده=
=مقدمه=
==اهداف و روش تحقیق=={عنوان مرتبه دوم}
=نتیجه‌گیری=
<ref>قرار دادن منبع مورد نظر-نکته</ref> 
=منابع و پانویس=
{{پانویس|2|اندازه=ریز|30em}}
[[رده: اسراء.آیه12]]
[[رده: مقاله]]
[[رده: فیزیک]]
  1. قرار دادن منبع مورد نظر-نکته
  2. قرار دادن منبع مورد نظر-پیشنهاده
  3. قرار دادن منبع مورد نظر-پیشنهاده