تفاوت معانی کلمات در قرآن و زبان امروزی

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این پژوهش، در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ
امّا هنگامی که عذاب ما در آستانه خانه‌هایشان فرود آید، انذارشدگان صبحگاه بدی خواهند داشت!
آیه 177 سوره صافات


عبارت محوری

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ

پرسش

چگونه می‌تواند قطبیت معانی کلمات را در قرآن بررسی کرد؟ معانی بعضی از کلمات در قرآن و عرف تفاوت پیدا کرده هست اعم از بار مثبت مانند عزت و ساحت و یا بار منفی مانند هلاکت و ....
به عبارت دیگر از معانی امروزی خود خیلی دور شده‌اند. چگونه می‌توان این احتمال را در کلمات کلیدی دیگر قرآن تحقیق کرد؟