مادی، مدیان، مدای، مدین و فریدون

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ
خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد.
آیه 33 سوره آل عمران

عبارت محوری

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

نکته

مادی، مدیان، مدای و فریدون

آیا "مادی بن نوح" همان "میدیان بن ابراهیم" است؟

1- نام یکی از نوادگان نوح (ع) که اصالت قوم ایرانی ماد را به او می رسانند، "مادی" یا "ماد" بوده است. تلفظ دیگر این نام از قدیم، میدیان یا میدین بوده است.

2- نام فرزند سوم ابراهیم (ع) مدای یا میدین یا میدیان بوده است.

3- مدین از نام میدیان گرفته شده است.

4- مدین را برخی همان مدائن عراق (ایران قدیم) دانسته اند. به اعراب خوزستان و برخی اعراب عراق، اعراب مدائن می گویند که نسبشان به فرزند سوم ابراهیم (ع) ممکن است برسد.

5- طبق یک حدیث از ائمه اطهار (ع)، شعیب از نسل قومی بود که پس از سرد شدن آتش نمرود، به ابراهیم (ع) ایمان آوردند و از نسل خود ابراهیم نبوده است. پس شعیب (ع) طبق این حدیث مرتبط با نسل مردمان بابل (ایران قدیم) بوده است. شعیب را از نظر جایگاه و نسب، مرتبط با مدین و میدین دانسته اند.

6- منوچهر را نوه پسری ابراهیم و نوه دختری ایرج دانسته اند که نسل ایرانیان از اوست. منوچهر کسی بود که باقی مانده حکومت نمرودیان را برانداخت.

7- طبق نقل تورات، سرزمین میدیان در شرق سرزمین خلیل (یعنی شام) بوده است که با موقعیت بابل عراق (ایران قدیم) سازگار است.

8- ایرانیان را از نژاد سامی (از نوادگان ارفخشد) دانسته اند. همانند ابراهیم (ع) که از نوادگان سام بن نوح (ع) (از طریق ارفخشد) بوده است.

از جمع این موارد می توان پیشنهاد کرد که میدیان بن نوح که نژاد قوم ایرانی ماد به او منتسب است، فی الواقع میدیان بن ابراهیم بن ...بن ارفخشد بن سام بن نوح بوده است. یعنی میدیان از نوادگان نوح از طریق ابراهیم (ع) بوده است والله اعلم.

در این صورت کیانیان از نسل منوچهر، که نیای ایرانیان خوانده می شوند، از نسل دختری ایرج و نسل پسری میدیان بن ابراهیم (ع) هستند. ممکن است حتی فریدون (به معنای لغوی سومین)، همان سومین فرزند ابراهیم (ع) یعنی مدای یا میدیان بوده باشد.

لذا احتمالا کیانیان شاهنامه و شرافتا قوم ایرانی ماد، که از نسل منوچهر بوده اند، از نسل ابراهیم (ع) بوده اند و حتی ممکن است فریدون، فرزند ابراهیم (ع) و همان مدای یا میدیان بوده باشد.

اگر کیخسرو همان کوروش باشد، پس طبق شاهنامه، کوروش از سمت پدر به منوچهر و سپس ابراهیم (ع) می رسد. از سمت مادر هم به یعقوب (ع) (یا ابراهیم(ع)) می رسد. لذا کوروش از دو سمت به ابراهیم (ع) می رسد و این یک وجه دیگر برای ذوالقرنین بودن لقب او می تواند باشد والله اعلم. اما اگر فریدون فرزند ابراهیم (ع) بوده باشد، یک احتمال هم این است که مادر کوروش (مادر کیخسرو) که طبق شاهنامه از تورانیان بوده است، از طریق تورج به فریدون و سپس به ابراهیم (ع) برسد.

از ردپای تورانیان در تبار مردمان آینوی ژاپن تا اندیشه آخرالزمانی ژاپن قدیم

یکی از قدیمی ترین اقوام ژاپن، که الان در اقلیت اند، مردمان آینو هستند.

1) زبان ایشان از نظر ساختار جمله، شباهت حیرت انگیزی به زبان فارسی دارد.

2) از نظر ژنتیک مادری و پدری، تورانی هستند. مثلا به قرقیزها و آلیوتها و برخی از مغول شبیه اند.

3) از نظر ژنتیکی شبیه ایرانیان (فارس ها، آذری ها، عربها، کردها، بلوچ ها، تات ها، عشایر زاگرس و ...) نیستند.

پس با مردمانی روبرو هستیم که از نظر نژادی تورانی اند و از نظر زبانی، ساختار جمله ای شبیه به زبان ایرانیان دارند. پس از نظر تمدنی، ایرانی وار بوده اند.

پس ممکن است بین اعقاب ژاپنی های باستان و تورانیان، ارتباط وجود داشته باشد (نکته 1).

ژاپنی ها امپراطوران خود را از تبار یک مادر باستانی می دانند که او ایزدبانو بوده است. این باور خرافی را می توان تحریفی از اندیشه ایرانی فره ایزدی دانست و پیشنهاد نمود. پس امپراطوران ژاپن از سمت مادر، فره ایزدی داشته اند (نکته دوم).

تورج، سرسلسله تورانیان، با یک عرب (آزاده دختر شاه یمن) ازدواج کرده است. شاه یمن، 3 دختر داشت که به ایرج و تورج و سلم به همسری داد. قبلا شواهدی یافته شده بود که همسر ایرج طبق تواریخ قدیمی، از آل ابراهیم (ع) بوده است. پس آزاده هم، همسر تورج، از آل ابراهیم (ع) بوده است (نکته سوم). یا ممکن است ایرج و تورج نوه های ابراهیم بوده باشند. در هر صورت احتمال اینکه در توران (یا از طریق همسر تورج یا از طریق دختر ایرج تا سیاوش) افرادی نسب منتسب به فره ایزدی بوده باشند، وجود دارد.

از جمع نکات اول و دوم و سوم، به این نتیجه می توان رسید که امپراطوران ژاپن باستان، نسب خود را به تورج تورانی یا ایرج ایرانی (دانسته یا ندانسته) می رساندند و چون آل ابراهیم (ع) امامان بر حق ملل و نحل بوده اند، خود را از طریق همسر تورج که از آل ابراهیم بوده است (یا دختر ایرج)، دارای فر ایزدی می دانسته اند. والله اعلم.

ژاپنی های قدیم اندیشه ای پیرامون آخر الزمان داشته اند که نهایتا جهان در برابر خاندان امپراطوران ژاپن، خاضع خواهد شد. این را می توان تحریفی از خضوع جهان در برابر آل ابراهیم (ع) در آخر الزمان دانست. والله اعلم.

لذا ممکن است که بپرسیم: کوروش، سیاوش، یاماتو، ایرج، فریدون، منوچهر، ارفخشاد، ابراهیم (ع) و امام زمان (عج)، آیا در یک درخت نسب شناسی قرار می گیرند؟ برخی شواهد (حاصل از تطبیق شاهنامه، تاریخ ایران، تاریخ انساب، تاریخ ذوالقرنین، تاریخ ژاپن و تاریخ انبیاء) اینگونه پیشنهاد می کنند. والله اعلم.

Tree Threata.jpg

منابع و پانویس